Remontery są nowoczesnymi urządzeniami służącymi do cząstkowej naprawy dróg przy zastosowaniu grysu i emulsji asfaltowej.
Idea pracy urządzenia polega na podawaniu do głowicy roboczej, oddzielnymi przewodami, grysu, emulsji i powietrza, gdzie następuje otoczenie grysu emulsją a następnie wbudowanie pod ciśnieniem tak powstałej mieszanki w istniejący ubytek, wybój lub pęknięcie w nawierzchni.

Dzięki używaniu tego urządzenia nie ma konieczności stosowania kilku maszyn, jak w technologii tradycyjnej, obsługuje go 1 - 2 osoby, jest ono bardzo wydajne i nieskomplikowane w obsłudze a naprawiana droga jest gotowa do eksploatacji natychmiast po naprawie.
Sterowanie całością odbywa się z pulpitu znajdującego się przy głowicy roboczej.
Wbudowany palnik olejowy pozwala na podgrzewanie i utrzymanie właściwej temperatury emulsji znajdującej się w zbiorniku remontera.

Istnieje możliwość dodatkowego zamontowania przystawki umożliwiającej pracę urządzenia w trybie piaskarki.


Wszystkie nazwy, fotografie i znaki firmowe lub towarowe, niebędące własnością Elpronar, występujące w Serwisie oraz w dokumentacji, należą do ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.