Urządzenie do przerobu zerwanego asfaltu (recykler) służy do powtórnego grzania i przerobu zerwanych nawierzchni bitumicznych takich, jak złom asfaltowy czy odpady po frezowaniu nawierzchni asfaltowych.

Uniezależnia wykonawcę robót drogowych od otaczarni i jest niezastąpione tam gdzie na tym samym odcinku drogi następuje zrywanie bądź frezowanie starej nawierzchni i wbudowywanie nowej. Używając recyklera oszczędza się na transporcie kruszywa i mas bitumicznych oraz nie ma konieczności wywozu resztek zerwanej starej nawierzchni na wysypisko.

Złom mieszany jest w posiadającym własny napęd obrotowym bębnie i podgrzewany palnikiem olejowym. Załadunek i rozładunek odbywa się ręcznie.
Zarówno budowa jak i wyposażenie urządzenia pozwalają na holowanie go przez dowolny pojazd pod warunkiem, że dostosowany jest on do holowania przyczep wyposażonych w pneumatyczny układ hamulcowy.


Wszystkie nazwy, fotografie i znaki firmowe lub towarowe, niebędące własnością Elpronar, występujące w Serwisie oraz w dokumentacji, należą do ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.